Samen met de bevolking in de vlakte van het Dogongebied in Mali, de erosie stoppen, de natuurlijke vegetatie terugbrengen en de landbouwmogelijkheden verbeteren.

Doel van Het Groene Woestijn Initiatief is een duurzame leefsituatie te creëren door een geïntegreerde methode te ontwikkelen samen met de bevolking, die grootschalig opvolging katalyseert in het Dogongebied in Mali.

De landbouwgronden worden bedreigd door landerosie en dat bedreigt de bestaansgronden van de Dogonbevolking. De erosie kan gekeerd worden, maar vraagt echt interventies. Bewustwording en betrokkenheid van de bevolking speelt een hele grote rol om het een duurzame impact te laten hebben. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een programma waarbij samen met de bevolking de duinen nu worden aangeplant, grootschalig bomen worden geplant en trainingen worden gegeven over verbeterde landbouwmethoden: het Groene Woestijn Initiatief.

De toegepaste methode moet zorgen dat de natuurlijke begroeiing op deze Sahelgronden terug komt in de vorm van bomen en struiken, waardoor de landdegradatie wordt gekeerd, de sterke water- en winderosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond weer terugkeert. De toename van bomen en struiken zal naast hout en vruchten ook CO2-reductie opleveren. Door een geïntegreerde aanpak samen met de bevolking wordt een duurzame sociale en economische ontwikkeling gecreëerd. Er zal meer oogst mogelijk worden en ook productie op gronden die nu niet meer gebruikt kunnen worden.

Het interventie gebied waar we ons op richten ligt in district Bandiagara: de zone tussen Orokamba en Koundou (ca 20 km) en dat over een lengte van Yendouma tot Nombori (ca 40 km), totaal 800 km2

Uitgebreide Projetbeschrijving GWI-IDV 2013-2020-

In 6 minuten het probleem en onze aanpak uitgelegd:

De methoden voor de eerste fase
  • Countourtrenching om watervasthoudendvermogen te verbeteren
  • Boomaanplant en boszones creëren. Bomen en struiken als gondverbeteraar, economisch gewas
  • Training, bewustwording en partnerschap
  • Natuurbeheer door duinfixerende beplanting en partnerschap met de bevolking


Ecole Expérimental Initiative Desert Vert 2012-2013
In 2012 is begonnen met een stuk grond van vier hectare met contourtrenching om het watervasthoudendvermogen van de grond te verbeteren (methode Peter Westerveld: www.nagafoundation.org ): Er zijn zeven greppels van 180 meter elk gegraven en er zijn jatrophaheggen geplant.
.
In 2013 is begonnen met grootschalige opkweek van bomen.

Een eenvoudig hek rondom het terrein om de aanplant te beschermen tegen het vee. Er worden lokale boomsoorten opgekweekt en aangeplant o.a. met de Groasis Waterboxx om de bomen zo een goede start te geven, maar ook zonder.

Er is een training gegeven in mei 2013 aan vrouwen en jonge mannen van de
tien omliggende dorpen over het belang van bomen, nieuwe landbouwmethoden, compost maken.

Duinreservaten
Voor het fixeren van de duinen is gestart met het beplanten van twintig hectare, verspreid over een zone van vijfhonderd meter bij vijf kilometer. Mannen en vrouwen uit de omliggende dorpen werken mee aan het graven, opkweken en aanplanten. Zo ontstaat er lokaal commitment en worden ze betrokken bij het beheer en behoud en wordt het een duurzame ontwikkeling. Het 1ste gebied is bij Koundou. Elk jaar kan een volgend stuk duin aangepakt worden.

Er is in 2013 22 ha duin aangeplant met 0,5 miljoen Euphorbiaplanten en er zijn 3 kilometer matten geplaatst tegen de erosie.

De huidige fase is het opschalen, waarbij elk jaar:
1) Duinfixatie: een nieuwe zone van de duin (ca. 4 km) beplanten met Euphorbia, grassen zaaien en zandzakken in de reeds ontstane geulen.
2) Bomen:
a) 4 of meer boszones creëren van 1 ha elk
- afgezet met een hek en met een dubbele euphorbia en acacia haag
- intensieve aanplant van bomen oa met behulp van de Groasis box (ca. 12.000 bomen en struiken totaal per jaar)
- compost en boomzaden verspreiden

b)
Boomaanplantprogramma op de eigen gronden door het uitlenen van de waterboxen aan de families en door kinderen bij hun school.

3)
Training en bewustwording van dorp tot dorp

4)
Afspraken over beheer van duingebied en de boszones

Er zal steeds uitgebreid worden met nieuwe zones, verspreid over de 800km2, samen met de lokale bevolking.
Carte de Impact 2014- et apres

Dit is een initiatief van Association Dogon Initiative Mali samen met Het Dogon Vrouwen Initiatief